Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

Stichting Collectief Overzee Suriname

Surinamers in diaspora

WELKOM BIJ STICHTING COLLECTIEF OVERZEE SURINAME

Stichting Collectief Overzee Suriname is een netwerk organisatie die de eenheid onder de Surinamers in diaspora wenst te bevorderen.

Het begrip diaspora verwijst naar verspreid wonende delen van een volk die zich desondanks een eenheid voelen. Voor ons omvat diaspora alle mensen van Surinaamse origine die buiten de Republiek Suriname wonen en werken.

In Nederland wonen er ongeveer 390.000 Nederlanders van Surinaamse afkomst.

Tussen de Surinaamse bevolking en de Surinaamse gemeenschap in diaspora is er een sterke emotionele binding. De Surinaamse diaspora voelen zich steeds nauwer betrokken bij  de nationale ontwikkeling van het land.

Stichting Collectief Overzee Suriname is een maatschappelijke – multiculturele organisatie en geen politieke partij

LAATSTE NIEUWS

Goedenavond, middag of ochtend.
 
Deze uitnodiging is voor oudere migranten en erkende vluchtelingen onder voorwaarden gebruikmaken van de REMIGRATIEWET.
 
Ook kunnen mensen bij remigratie soms hun uitkering uit Nederland meenemen naar het herkomstland. Per 1 januari 2025 is het niet langer meer mogelijk een remigratie uitkering aan te vragen en beëindigt het Nederlandse Migratie Instituut (NMI) zijn diensten, maar remigratie is van alle tijden.
 
zondag 21 april 2024 een laatste informatie-middag over remigratie naar Suriname.
 
Het programma zier er als volgt uit
14:30 uur Inloop met koffie /thee
15:00 uur Opening en welkomstwoord
15:10 uur Voorlichting door mw. Pursy Denz van het NMI
14:40 uur Korte pauze
16:15 uur Vragen en discussie
17:30 uur Afsluiting met een hapje en drankje

Locatie: Wijkcentrum Kormelink/SIMUD
Adres: Kormelinkweg 1, 1104 NP Amsterdam-Zuidoost

Aanmelden is verplicht via simud.amsterdam@gmail.com (Vol+Vol!

Uitnodiging

Van de hand van zijne excellentie Drs. J. A. Wijdenbosch

Oud president Jules Albert Wijdenbosch

HEEFT U REMIGRATIEPLANNEN?

Dan is een bezoek aan een van de spreekuurlocaties van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) een uitstekende keuze!

MANIFEST VAN DE SURINAAMSE DIASPORA GEMEENSCHAP …

Wij eisen dat het kabinet Rutte 111 en de Tweede kamer der Staten –Generaal zich publiekelijk distantiëren van de …

PRESIDENTIËLE ONDERSCHEIDING VOORZITTER ERNEST …

President Desi Bouterse heeft Ernest Grep, huisarts en zorgondernemer, benoemd tot officier in de ere orde van de gele ster.

WILT U GASTSPREKER ZIJN?

Inspiratie

VERSLAG SEMINAR ONDERNEMEN IN DE GEZONDHEIDSZORG VAN SURINAME

Meer dan vijftig (aspirant) zorgondernemers namen op zaterdag 9 april jl. in bedrijfsverzamelgebouw BINK 36 te Den Haag deel aan het seminar ‘Ondernemen in Suriname – Kansen & Mogelijkheden in de Gezondheidszorg

SYMPOSIUM EÉN NATIE, TWEE LANDEN

Het programma heeft een 'hands-on' karakter en valt in twee delen uiteen, te weten: 40 jaar Surinamers in Nederland; een historische analyse. Pijlers voor een duurzaam diasporabeleid. Het financieel economisch perspectief op de korte en middellange termijn. Drie brainstormsessies met als thema: Bouwstenen voor........