Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

SYMPOSIUM EÉN NATIE, TWEE LANDEN

Het programma heeft een ‘hands-on’ karakter en valt in twee delen uiteen, te weten:
40 jaar Surinamers in Nederland; een historische analyse.
Pijlers voor een duurzaam diasporabeleid.
Het financieel economisch perspectief op de korte en middellange termijn.

Drie brainstormsessies met als thema:
Bouwstenen voor natievorming en de rol van de diaspora daarbij.
Human Resource Development en kennisuitwisseling van een Surinaams perspectief.
Ambassadeursrol en ondernemerschap van de diaspora op het gebied van Handel & Toerisme.
Plaats : Amsterdam
Datum : vrijdag 20 november 2015
Tijd : 13.00 tot 18.00 uur.
Deelname is alleen mogelijk na aanmelding én bevestiging van deelname. U kunt zich aanmelden via de link hiernaast. Klik hierop
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via: info@stgcos.nl of info@surdin.nl

Namens Stichting Collectief Overzee Suriname en Suriname Diaspora Instituut Nederland
Ernest Grep en Yvette Albertzoon