Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

BELANGSTELLENDEN

BELANGSTELLENDEN ZIJN AANGESLOTENEN DIE ALLEEN BELANGSTELLING HEBBEN VOOR DE ACTIVITEITEN DIE DE STICHTING ORGANISEERD.

Wat bieden wij u:

  • Opname in het adressenbestand van de Stichting
  • U word via de mail op de hoogte gehouden van de openbare activiteiten.

De besloten activiteiten zoals de netwerkbijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor de aangeslotenen en/of aangesloten studenten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Belangstellende verleend toestemming aan stichting Collectief Overzee Suriname om opgenomen te worden in het adressenbestand van deze stichting.
  • Belangstellende stemt er mee in dat door of namens Stichting Collectief Overzee Suriname e-mail berichten aan zijn of haar e-mail adres(sen) worden verstuurd. Bij wijziging, dit doorgegeven aan de stichting.
  • Belangstellende wordt via de mail op de hoogte gehouden van de openbare activiteiten. De besloten activiteiten zijn echter alleen voor leden toegankelijk. Binnenkort kunt u onze website bezoeken.
  • Indien belangstellende niet meer wenst te beschikken over de informatie van de stichting of bij wijziging van het e-mail adres, dient dit per e-mail bericht of schriftelijk doorgegeven te worden.