Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

Over ons

Op 23 september 2011 heeft de proclamatie van stichting Collectief Overzee Suriname in Amsterdam plaats gevonden.

Organisatiestructuur

Voor de aansturing van de Stichting is een onderscheid gemaakt tussen een strategie/visie-vormend orgaan (het stichtingsbestuur) en een tactisch-operationele orgaan (het dagelijks bestuur). Hiervoor is gekozen om enerzijds te kunnen voorzien in de jaarlijkse doorstroom in operationele capaciteit (korte termijn activiteiten) in het dagelijks bestuur en anderzijds in continuïteit en behoud van kennis en ervaring (lange termijn aspecten) in het stichtingsbestuur.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en wordt gevormd door  de volgende personen:

  • 2011     Drs. E. Grep – (Voorzitter / woordvoerder)
  • 2011     Dhr. R. Elbers – (Vice-voorzitter)
  • 2011     Dhr. I. Koswal – (Secretaris / tweede penningmeester)
  • 2011     Ir. O. Ramnandanlal – (Penningmeester)
  • 2016     Dhr. L. Hek – (Bestuurslid algemene zaken)

Commissie Economische betrekkingen

  • Dhr. R. Hofwijks

Commissie Onderwijs en Educatie, Sport en Zorg

  • Dhr. R. Elbers (voorzitter)
  • Dhr. M.G.O. Jones 
  • Dhr. C. Sedney

Informatie

I. Koswal, secretaris
Postadres: Postbus 2
1180 AA Amstelveen

Mobiel +31 (0)6 25 45 13 46
Email: stg.cos@gmail.com

ING Bank: IBAN: NL65INGB0006029631
KvK te Amsterdam: nr. 359.98.88