Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

meer over....

Prijs:
Verzendkosten:
Levertijd:

€ 18,50 inclusief btw
€ 4.10 binnen Nederland
5 werkdag(en)

Een politiek bestuurlijke oriëntatie

door Jules A. Wijdenbosch [Maatschappij en politiek]

NABESCHOUWING

In 2021 had Jules Wijdenbosch ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag reeds een boek getiteld Legitieme democratie uitgegeven. Iets meer dan een jaar later heeft de heer Wijdenbosch opnieuw een boek uitgegeven getiteld: Een politiek bestuurlijke oriëntatie. Dit is het zoveelste boek waarin Jules Wijdenbosch, die President van de Republiek Suriname was van 1996-2000 zijn kennis deelt.

Gedreven door de opvatting om steeds weer exclusief relevante onderwerpen op politiek bestuurlijk gebied ter discussie te stellen, heeft Jules Wijdenbosch gemeend wederom in de pen te kruipen. Hij heeft ervoor gekozen onderwerpen te beschrijven, die volgend hem voor Suriname van belang zijn. De onderwerpen zijn van toepassing op de toekomst van het Surinaamse bestuur en de samenleving.

Hij geeft in zijn boek aan dat één van de belangrijkste kenmerken van de tijd waarin Suriname zich in de wereldgemeenschap bevindt, vooral de overgangsfase is waarin de politiek, de economie, de sociaalmaatschappelijke situatie en het milieu zijn. Wereldontwikkelingen vragen om vernieuwingen en vereisen zo ook een nieuwe wijze van politiek- en bestuursvoering die voldoen aan de eisen van deze tijd. Ze vereisen zeker ook een aangepaste manier van leidinggeven aan ons land. Wijdenbosch zegt: “De vraag waarmee wij als Surinaams volk geconfronteerd worden is of het bij de moderne overheid naar onze inzichten gaat om “destructie van het ongewenste of de constructie van het gewenste?”

Wijdenbosch heeft ervoor gekozen inzicht te geven in een element van de bestuurlijke inrichting, namelijk de overheidsorganisatie. Achtereenvolgens gaat hij in het boek in op een nieuw en modern overheidsdenken en de aard van de overheid. Besturen als kunst en kunde in een snel veranderende wereld wordt belicht en de eisen die aan het leiderschap worden gesteld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen politiekleider, staatsman en bestuurder. Heel belangrijk is dat hij aangeeft welke de vereisten voor een moderne politiek leider zijn. Hij zegt: “Politiek leider of bestuurder zijn mag een aspiratie zijn van velen, maar de aspiratie alleen, mag niet de beslissende factor zijn! De moderne politiek leider moet beschikken over het vermogen om logisch te denken, zich bondig uit te drukken en een goed ontwikkeld combinatie vermogen hebben gebaseerd op kennis en van feiten en ervaring.”

In hoofdstuk 2 en 3 worden suggesties gedaan voor profielen waaraan de politieke top moet voldoen en wordt een  beschrijving gegeven van de verschillende ambten. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan de profielen voor en de ambten van het presidentschap, het vice-presidentschap, de minister, de voorzitter van de Nationale Assemblee en de leden van de districts- en ressortraden. Het volgende hoofdstuk gaat over een realistisch ambtenaren apparaat met specifiek aandacht voor twee strategische hoofdbeleidsgebieden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de onderwijsgevende en verpleegkundigen en de voorwaarden voor het behoud van deze strategische groepen voor de Surinaamse natie. Andere onderwerpen die ruim aan de orde komen gaan over de betrokkenheid van jongeren in de politiek, het investeringsvraagstuk en de verantwoorde benutting van grond.

In het meer dan 200 pagina’s tellend boek heeft Wijdenbosch de inzichten op eigen wijze gepresenteerd. De inhoud van het boek is partijpolitiek overstijgend en is er voldoende ruimte om met bestuurskundigen, politici, journalisten en anderen van gedachte te wisselen. Aangezien het boek een lans breekt om toekomstgericht te werken heeft de heer Wijdenbosch gemeend om zijn bestuurlijke kennis te delen in afzonderlijke bijeenkomsten, die gepland zijn met journalisten, deskundigen en volgende generatie politici van alle politieke partijen.

Gewezen President Wijdenbosch heeft ook een exemplaar van het boek aangeboden aan de President van de Republiek Suriname Z.E. Chan Santhoki

Paramaribo, 16 juli 2022

 

Formaat:

Omvang:

Verschenen:

 

140×210 millimeter (b x h)

204 pagina’s

1 juli 2022