Welkom bij Stichting Collectief Overzee Suriname

Stichting Collectief Overzee Suriname is een netwerk organisatie die de eenheid onder de Surinamers in diaspora wenst te bevorderen.

Het begrip diaspora verwijst naar verspreid wonende delen van een volk die zich desondanks een eenheid voelen. Voor ons omvat diaspora alle mensen van Surinaamse origine die buiten de Republiek Suriname wonen en werken.

In Nederland wonen er ongeveer 390.000 Nederlanders van Surinaamse afkomst.

Tussen de Surinaamse bevolking en de Surinaamse gemeenschap in diaspora is er een sterke emotionele binding. De Surinaamse diaspora voelen zich steeds nauwer betrokken bij  de nationale ontwikkeling van het land.

Stichting Collectief Overzee Suriname is een maatschappelijke – multiculturele organisatie en geen politieke partij

Laatste nieuws

Bouw eerste van 1.200 huizen 'City of Para' …

04 Feb, 06:14  Ricardo Panka spreekt een gebed uit met de eerste steen, voordat hij deze metselt en zo het startsein …

SURINAAMSE DIASPORA KAN BELANGRIJKE ROL SPELEN IN …

Uit onderzoek is gebleken dat de diaspora (verspreiding van een volk in andere landen buiten het thuisland) een …

Stichting Toerisme Suriname tekent intentieverkla…

Maandag 16 januari is er een intentieverklaring ondertekend tussen de Stichting Toerisme Suriname en Stichting …

Wilt u gastspreker zijn?

Meld u hier aan

Laatste Bijeenkomsten

Verslag seminar ondernemen in de gezondheidszorg van Suriname

Meer dan vijftig (aspirant) zorgondernemers namen op zaterdag 9 april jl. in bedrijfsverzamelgebouw BINK 36 te Den Haag deel aan het seminar ‘Ondernemen in Suriname – Kansen & Mogelijkheden in de Gezondheidszorg. 

Symposium Eén Natie, Twee Landen

Het programma heeft een 'hands-on' karakter en valt in twee delen uiteen, te weten: 40 jaar Surinamers in Nederland; een historische analyse. Pijlers voor een duurzaam diasporabeleid. Het financieel economisch …