Welkom bij Stichting Collectief Overzee Suriname

Stichting Collectief Overzee Suriname is een netwerk organisatie die de eenheid onder de Surinamers in diaspora wenst te bevorderen.

Het begrip diaspora verwijst naar verspreid wonende delen van een volk die zich desondanks een eenheid voelen. Voor ons omvat diaspora alle mensen van Surinaamse origine die buiten de Republiek Suriname wonen en werken.

In Nederland wonen er ongeveer 390.000 Nederlanders van Surinaamse afkomst.

Tussen de Surinaamse bevolking en de Surinaamse gemeenschap in diaspora is er een sterke emotionele binding. De Surinaamse diaspora voelen zich steeds nauwer betrokken bij  de nationale ontwikkeling van het land.

Stichting Collectief Overzee Suriname is een maatschappelijke – multiculturele organisatie en geen politieke partij

Laatste nieuws

Stichting Toerisme Suriname tekent intentieverkla…

Maandag 16 januari is er een intentieverklaring ondertekend tussen de Stichting Toerisme Suriname en Stichting …

Initiatiefnemer consultatieronden PSA-wetsvoorste…

Op 28 februari j.L heeft stichting Collectief Overzee Suriname haar eindverslag betreffende de consultatieronden …

Suriname en Diaspora reiken elkaar directe …

De Surinaamse regering staat open voor communicatie met iedere persoon van Surinaamse afkomst die op de een of andere …

Wilt u een gastspreker zijn.

Bij stichting Collectief Overzee Suriname worden regelmatig seminars, themabijeenkomsten en debatten gehouden.

Laatste Bijeenkomsten

Wilt u een gastspreker zijn.

Bij stichting Collectief Overzee Suriname worden regelmatig seminars, themabijeenkomsten en debatten gehouden.

Verslag seminar ondernemen in de gezondheidszorg van Suriname

Meer dan vijftig (aspirant) zorgondernemers namen op zaterdag 9 april jl. in bedrijfsverzamelgebouw BINK 36 te Den Haag deel aan het seminar ‘Ondernemen in Suriname – Kansen & Mogelijkheden in de Gezondheidszorg.