S.C.O.S

Surinamers in diaspora


Financiën doet verslag van bespreking in Jakarta

Minister Gillmore Hoefdraad en de CEO van de ICD ondertekenen het SUKUK intentie document. (Foto's: Financiën)
Hoefdraad en de president van de Islamic Development Bank, Ahmad Mohamed Ali Al –Madani schudden elkaar de hand na de ondertekening. (Foto's: Financiën)
Minister Gillmore Hoefdraad en de CEO van de ICD ondertekenen het SUKUK intentie document. (Foto's: Financiën)

Een delegatie onder leiding van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in Jakarta verder invulling gegeven aan het bedrag van US$ 1,78 miljard, gealloceerd door de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB). Er zijn diverse gesprekken gevoerd binnen de IsDB groep gedurende de 41e jaarvergadering in Jakarta, Indonesië, die van 15 tot 19 mei is gehouden. 
Er is ook intentieverklaring voor plaatsing van een ‘SUKUK’ BOND (islamitische obligatie) getekend met werkarm Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD). Guido van der Kooye heeft namens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een presentatie gedaan van Surinames ‘Rice Production Reverse Linkage’ project als voorbeeld van geslaagde South-South cooperation.

Handreiking 
Hoefdraad, die governor voor Suriname is bij de IsDB, heeft op de jaarvergadering de uitgaande president van IsDB, bij ingaan van diens pensioen, bedankt voor alle werk sinds de oprichting van deze multilaterale instelling. Suriname is lid sedert 1997 en heeft evenals andere lidlanden veel profijt ondervonden van de inzet van de vertrekkende president, zegt het ministerie in een persbericht. 

De minister memoreerde de aanvulling van steun van de IsDB die steeds goed aansloot op de nationale ontwikkelingsstrategie. Onder het huidige stabilisatie- en herstelprogramma van Suriname om de crisis te beteugelen is de ruime technische en financiële handreiking van de IsDB bijzonder welkom geheten. In zijn speech is minister Hoefdraad ingegaan op de genomen maatregelen door de regering sinds augustus 2015 om de crisis aan te pakken en het opkomende arrangement met het Internationaal Monetair Fonds. Hij verwelkomde ook Guyana in zijn speech als nieuw toegetreden lid. Guyana is het 57e lid van de IsDB. 

Lening IsDB 
In april zijn Suriname en de IsDB een lening van US$ 1.78 miljard overeengekomen die de komende drie jaren diverse projecten zal financieren. Hierover heeft de Surinaamse delegatie tijdens de vergadering diverse gesprekken gevoerd met de verschillende werkarmen van de bank, waaronder de ICD), de Islamic Trade & Finance Corporation (ITFC) tav de financiering van import producten voor energie en basis goederen, en de Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC). 

Een Memorandum of Understanding werd afgerond voor het ministerie van Handel en Industrie met de ICD. Met steun van de ICD zal worden gewerkt aan de opzet van economische handelszones en value-chain industrieën, en voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat.
De Trustbank die in Suriname zal uitgroeien tot een volledige Islamitische bank was ook vertegenwoordigd en heeft de gelegenheid gehad van de IsDB om haar model publiekelijk te presenteren en heeft ook verdere gesprekken gevoerd ter verwezenlijking van haar doelen. 
Tijdens de vergadering werd het Suriname ‘Rice Production Reverse Linkage’ project, welke in samenwerking met de IsDB, het MARDI Research Institute van Maleisie en LVV wordt uitgevoerd, als voorbeeld gepresenteerd van een succesvol South-South technical cooperation project.
Uitbreiding financiering 

In de marge van de vergadering werd een leningsovereenkomst ondertekend tussen Suriname en de IsDB voor het project‘ Secondary and Technical Education Support in Suriname’ - US$ 31 miljoen ten behoeve van het Onderwijs.
Na de ondertekening over ‘SUKUK’ BOND moet nog de nodige wettelijke voorbereidingen en synchronisaties gepleegd worden alvorens deze kan worden geëffectueerd. 

Maleisië 
De minister van Financiën en delegatieleden hebben tevens de Indonesische en Maleisische autoriteiten ontmoet om de bilaterale samenwerking verder te bespreken. Maleisië assisteert Suriname op het gebied van onder andere landbouw en mogelijkheden voor steun op het gebied van mobiele elektronische betalingssystemen in ver gelegen gebieden werden ook besproken. Suriname had reeds via de Centrale Bank ondersteuning ontvangen van Maleisië op het gebied van cyber security. Met Indonesië werd gesproken over het verzoek van Suriname voor steun op het gebied van veeteelt en verdere steun op het gebied van wetgeving over Islamic financing en het promoten van investeringen.

 

US$ 1,75 miljard lening van Islamic Development Bank

Minister Gillmore Hoefdraad op een persconferentie zondag. (Foto: René Gompers)

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft vandaag op een persconferentie meegedeeld dat de Islamic Development Bank Suriname ruim US$ 1,75 miljard zal lenen in de komende vijf tot tien jaar. Het gaat om een enorme ondersteuning die gereserveerd wordt voor projecten die deel zullen uitmaken van twee meerjaren ontwikkelingsprogramma's.

De besprekingen met de Islamitische Ontwikkelingsbank zijn zaterdag afgerond. De vertegenwoordigers hebben tien ministeries bezocht. Zij hebben ook een conference call gehad met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoefdraad zegt dat zo'n enorm bedrag haast schrikreacties met zich meebrengt. Het gaat om 40% van het bruto nationaal product (bbp). Het is niet de bedoeling dat het geld gelijk gebruikt wordt. Er moeten projecten ingediend worden, die beoordeeld en goedgekeurd dienen te worden. 

Wat wel gelijk zal plaatsvinden is de import van basisgoederen, medicamenten en spullen voor de Energie Bedrijven Suriname (EBS). Dit bespaart Suriname behoorlijk wat deviezen en geeft meer ademruimte in deze precaire situatie. Met het geld van de Islamic Development Bank zullen landbouwprojecten, infrastructuur, landbouw, gezondheidszorg en het sociaal programma worden uitgevoerd. Daarnaast is er ook een schenking van US$ 300.000 tot US$ 400.000 voor het opschonen van het sociale bestand, waardoor er transparantie is en betalingen efficiënt kunnen plaatsvinden. 

Hoefdraad merkt op dat met de US$ 478 miljoen van het IMF aan de Centrale Bank van Suriname en US$ 470 miljoen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, de Caribbean Development Bank en de Wereldbank het er goed uitziet voor Suriname. De steun van IMF en de multilaterale instellingen is voor twee jaar. Daarna moet Suriname uit het dal zijn geklommen.

Duurzame relatie Suriname-Colombia krijgt gestalte

Francisco Echeverri, onderminister van Buitenlandse Zaken van Colombia, en Henry Mac Donald, permanente vertegenwoordiger van Suriname in de VN. Foto: Charles Chang

PARAMARIBO - Hoewel Suriname en Colombia op één continent liggen, is er tot nu toe weinig sprake van diplomatieke en handelsrelaties tussen de twee landen. Als het aan de Colombiaanse onderminister van Buitenlandse Zaken, Francisco Echeverri, ligt, komt daarin verandering. “Dit is het beginpunt om dichterbij elkaar te komen”, zei hij vrijdag tijdens een bliksembezoek aan ons land.

Vanwege afwezigheid van minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken werd Echeverri ontvangen door permanente vertegenwoordiger van Suriname bij de VN, ambassadeur Henry Mac Donald. Echeverri's bezoek moet gezien worden als een serieus begin om de relaties tussen Colombia en Suriname verder aan te halen en uit te diepen. "Ik zie ook niet graag dat we hierna pas over tien jaar weer de draad oppakken", gaf hij Mac Donald mee.

Bekend zijn de overeenkomsten voor medische behandelingen in Colombia, verder komen slechts enkele Colombiaanse producten voor op de Surinaamse markt. In het verleden waren er vertegenwoordigers geweest van de ministeries van Handel en Defensie en Procolombia, een agentschap van de Colombiaanse overheid. Echeverri wil de relatie met Suriname in alle aspecten verbeteren.

Hoewel de handel en investeringen op een laag pitje zijn, ziet de onderminister veel mogelijkheden hiervoor. "Daaraan willen we werken, maar ook voor de bilaterale samenwerking kunnen we ervaringen met elkaar delen. Ik denk daarbij aan educatie, agrocultuur en mijnbouw. Goud mijnen zonder kwik moet mogelijk zijn, want in ons land is kwik verboden."

Andere belangrijke kwesties tijdens de bijna twee uren durende ontmoeting met Mac Donald waren gezondheidszorg en veiligheid. Ook hier ziet Echeverri de mogelijkheid om ervaringen te delen vanuit de wederzijdse interesse, aldus de bewindsman.

In januari had Echverri bilaterale ontmoetingen in Haïti met verschillende ministers van Buitenlandse Zaken die deel uitmaken van de Raad van Ministers van de Associatie van Caribische Staten (ACS). Suriname was bij die gelegenheid afwezig, maar Echeverri zegt dat zijn bezoek los hiervan staat. "Dit heeft puur te maken met Suriname."

Bron: DWT online

15/04/2016 22:23 - Charles Chang

Herleving cacao-industrie samen met Israël

Minister Soeresh Algoe heeft in bijzijn van zijn collega's van ROGB en Financiën (niet op de foto) het contract getekend met de Israëlische onderneming LR Group. (Foto: min. LVV)

Suriname en Israël gaan op grote schaal cacao produceren. Te Phedra en Victoria in het district Brokopondo is daarvoor 2.000 hectare beschikbaar gesteld. Israël komt in met technologie, deskundigheid en investeringen ter waarde van US$ 42 miljoen. 

De Investment and Development Corporation Suriname NV (IDCS) heeft het project geschreven. Suriname bezit 40% van de aandelen en Israël 60%. De samenwerkingsovereenkomst is woensdag getekend, meldt het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

Joseph Harrosh van de Israëlische LR Group met wie de overeenkomst is aangegaan, zegt dat er jaarlijks drie ton cacaobonen per hectare kan worden geoogst. Met een wereldmarktprijs van US$ 3.100 per ton, ziet hij er een lucratieve handel in zitten. Harrosh stelt dat de samenwerking zal bijdragen aan de grote vraag naar cacao in landen waaronder India en China. Hij ziet veel potentie voor de cacaoproductie in het land. Het tropische klimaat, de aanwezige waterbronnen, de geschikte bodemgesteldheid en de afzetmarkten, zijn voor de LR Group alleen maar positieve factoren voor de cacao-industrie in Suriname.

LVV-minister Soeresh Algoe ziet graag dat er zo snel als mogelijk een aanvang wordt gemaakt met de eerste werkzaamheden. Hij stelt dat deze samenwerking voorziet in een inkomstenbron voor de Staat en daarnaast ook arbeidsplaatsen creëert.

Ondanks Israel geen waterbronnen heeft, exporteert hij jaarlijks US$ 3 miljard aan agrarische producten. Het land maakt daarbij gebruik van moderne technologie. Harrosh wil verder met de samenwerking. Op het gebied van zonne-energie, educatie en gezondheidszorg ziet hij mogelijkheden.

SURINAME EN DIASPORA REIKEN ELKAAR DIRECTE SAMENWERKINGSHAND

Minister Andy Rusland van Transport Communicatie en Toerisme. Foto: dWT Archief

AMSTERDAM - De Surinaamse regering staat open voor communicatie met iedere persoon van Surinaamse afkomst die op de een of andere manier wil samenwerken aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Deze boodschap van minister Andy Rusland van Transport Communicatie en Toerisme (TCT) is vrijdag met luid applaus in Amsterdam ontvangen. Hij heeft via een Skype-verbinding de aanwezigen toegesproken op het symposium ‘Eén natie, twee landen’ die door Stichting Collectief Overzee Suriname en Surdin is georganiseerd.

De aanwezigen hebben Suriname een 'hand van samenwerking' toegestoken. Rusland sprak over de vele toerismemogelijkheden die het land vooral voor investeerders heeft, zoals in het hotelwezen. Volgens hem groeit toerisme wereldwijd in een snel tempo. Er zijn veel modellen van investeringen die gepleegd kunnen worden, waaronder joint ventures. Zijn ministerie wil het huidige aantal toeristen van jaarlijks 274.000 binnen twee jaar tenminste verdubbelen. Daarvoor zijn er maatregelen in voorbereiding, zoals de instelling van een toerismeraad en de wet toerisme-autoriteit, die bij de Staatsraad in behandeling is.

Een vorm van medewerking die Surinamers in de diaspora kunnen leveren voor de groei van de sector is promotie van het land. Geld, kennis, ervaring en netwerk zijn andere vormen waarop die bijdrage geleverd kan worden. Ook Winston Caldeira, directeur van de Investment and Development Corporation heeft de participanten via Skype toegesproken. Hij zei dat Suriname voor een grote uitdaging staat om duurzame sectoren tot ontwikkeling te brengen. Ook daarin is de bijdrage van de diaspora van belang. Landbouw, bosbouw en visserij zijn enkele sectoren die duurzaam tot ontwikkeling moeten komen.

Bron: DWT online
21/11/2015 19:22 - Eric Mahabier

 

De zika, en chikungunya meldingen uit Suriname en Latijns -en Zuid-Amerika zijn alarmerend.

Persbericht: 25 januari 2016

Zika-virus infectie bij zwangeren (bron: CDC, PAHO/WHO) Sinds mei 2015 heeft

het zika-virus zich verspreid naar verschillende gebieden in Latijns-Amerika, waaronder Brazilië, Barbados, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Suriname, Venezuela and de Franse overzeese departmenten Martinique, Saint- Martin and Frans Guyana. Naar verwachting zal het virus zich verder over Latijns-Amerika verspreiden. Wereldwijd zijn er sinds 1952 een aantal uitbraken gerapporteerd in Afrika, Zuidoost Azië en Oceanië.

In Brazilië zijn vanaf oktober 2015 meer dan 3500 gevallen gemeld van microcefalie. Er wordt gedacht dat er mogelijk een associatie is met het toegenomen aantal zika-virus infecties. Dit is echter nog niet met zekerheid aangetoond en wordt op dit moment onderzocht. Het CDC adviseert in bovengenoemde landen voorzorgsmaatregelen op niveau 2. Dit houdt in dat alle reizigers (inclusief zwangere vrouwen) naar bovengenoemde landen zeer zorgvuldig anti-muggenmaatregelen moeten nemen. Zij adviseren zwangeren (veiligheidshalve) te overwegen hun reis uit te stellen.

LCR advies
Het LCR adviseert zwangeren en vrouwen die tijdens de reis overwegen zwanger te worden om de risico’s van een reis naar de tropen altijd goed af te wegen vanwege het vóórkomen van tropische infectieziekten, zoals dengue, malaria en chikungunya. Dit geldt dus ook voor de risico’s op een eventuele infectie met het zika-virus. 
In alle gebieden waar zika-virus is gemeld komen ook het dengue en/of chikungunya virus voor. Al deze virussen worden door dezelfde muggen overgedragen. Deze muggen zijn vooral overdag actief. Aan zwangeren die naar de tropen reizen wordt geadviseerd overdag extra zorgvuldig antimuggenmaatregelen toe te passen om infecties met door muggen overdraagbare aandoeningen waaronder het zika-virus te voorkómen.

 

Wat zijn Zika, Chikungunya en Denque?

Zika, Chikungunya en Denque zijn virusziekten die door (Aedes) muggen wordt overgedragen. Deze muggen steken overwegend overdag. De meest voorkomende symptomen zijn koorts, huiduitslag, hoofdpijn, moeheid en gewrichtsklachten. Zika kan bij zwangere vrouwen leiden tot hersenbeschadiging van het ongeboren kind en tot neurologische syndromen.

De klachten kunnen ongeveer 2-3 weken aanhouden. Er bestaat nog geen vaccinatie of behandeling voor Zika, Chikungunya en denque.

 

Belangrijke maatregelen ter bescherming:

Het is niet alleen belangrijk om de broedplaatsen van de muggen aan te pakken, maar ook persoonlijke bescherming tegen muggenbeten is van essentieel belang.

 

Dit kunt u doen door:

•         Uw woning goed te beveiligen door het plaatsen van horren in deuren en ramen (screens). Hierdoor worden de muggen zoveel mogelijk buiten gehouden.              

•         Voor de avond- en nachtelijke bescherming gebruik te maken van een klamboe. De klamboe kan wel of niet bewerkt zijn met een speciaal muggen werend middel ( geïmpregneerde - en niet geïmpregneerde klamboe).                                        

•         Het gebruik van DEET (di-ethyl-meta-tolueenamide) op onbedekte lichaamsdelen. Dit product is in een drietal sterktes verkrijgbaar.

De 30% is geschikt voor kinderen tot 2 jaar en zwangere vrouwen. De werkingsduur hiervan is 8 uren.

De 40% en 50% zijn geschikt voor kinderen ouder dan 2 jaar en volwassen. De werkingsduur is 10 uren.

 

LET WEL: Het product moet wel voldoen aan de criteria van de WHO welke voorschrijven dat het percentage DEET tussen de 30-50% moet zijn. Niet minder, maar ook niet meer! Het percentage moet op de verpakking vermeld staan.

 

Fabels over muggenbestrijding:

In onze samenleving heersen er diverse fabels over muggen. Enkele hiervan zijn: 

•         “Het drinken van alcohol houdt muggen van je lijf”. De consumptie van alcohol houdt muggen niet van je lijf. Waarschijnlijk willen veel mensen dit maar al te graag geloven…

•         “Ventilatoren, luchtkoelingen en airconditioning houden muggen tegen.” Muggen vliegen misschien prettiger als het windstil is en hebben meer moeite om bij je te komen in geval van wind, maar ventilators, luchtkoelingen en airconditioning houden muggen niet per definitie van je lijf.

•         “Apparaten voor in het stopcontact zoals geurapparaten met een mug afstotende geur (citronella e.a.) en geluidsapparaten die een ultrasoon geluid produceren welk alleen muggen zouden kunnen horen zijn effectief”.

•         “Citronella kaarsen, “Pritt-stiften”, sprays, druppels, oliën zijn effectief.” Ze werken niet of nauwelijks; ze vervliegen/verdampen bovendien supersnel.

•         “Rook houdt muggen op afstand.” Dit is waar, zolang je in de rook blijft staan. Je hoeft echter geen speciale anti muggen-wierook (‘Mosquito Coils’ e.a.) te kopen; een barbecue werkt ook, zo lang je je maar in de rook walm bevindt.

•         “Mosquito Magneet”. De ‘Mosquito Magneet’ werkt voor geen meter. Het is duur, inefficiënt en snel stuk.

•         “Biergist” (vitamine B) zou je lichaamsgeur kunnen veranderen, maar het stoot het muggen absoluut niet af.

•         “Anti muggen-bandjes met citronella en/of essentiële oliën (Mosquit No, Para’Kito e.a.).” Er staat: ‘Hey! don’t bite me please’ in gegraveerd. Helaas kunnen muggen niet lezen.

 

Advies:

Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent over maatregelen die wel en niet werken. Trap niet in ongeloofwaardige middeltjes en apparaatjes. Met het in acht nemen van de 4 eerder genoemde maatregelen: aanpakken van broedplaatsen, plaatsen van horren (screens) in ramen en deuren, het gebruik van de juiste concentratie DEET en klamboes houdt u muggen van uw lijf.

 

DEET en klamboes zijn verkrijgbaar bij Medi Check Services Suriname.

 

Meer informatie:

Medi Check Services huisartsenpraktijk

Dr E.F.Grep, huisarts

Bonistraat 38-A Geyersvlijt

Telefoon: 459494

Mobiel:    08623546 

E-mail: info@medi-checkservices.nl

 

Brede samenwerking tussen Surinaamse organisaties Nederland

Van links naar rechts Gracilio Pigot, Guno Zwakke, Ernest Grep, Peter Richelieu en Brian Loe-A-Foe bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Foto: Eric Mahabier

DEN HAAG - Stichting Collectief Overzee Suriname (COS) is vorige week samenwerkingen aangegaan met diverse andere Surinaams Nederlandse organisaties. COS vice- voorzitter Ernest Grep zegt dat hiermee niet alleen kennis en kunde gebundeld wordt, maar dat de Surinaamse diaspora in Nederland ook kiest voor een brede samenwerking om projecten richting Suriname en Surinamers in Nederland te ondernemen.

COS werkt nu samen met Stichting Trefpunt Wi Masanga in Rotterdam, Sportvereniging C.S.V. Zwarte Pijl uit Rotterdam, Keti Koti Festival uit Rotterdam, Stichting Win voor Multiculturele ontwikkeling uit Breda, Stichting RoffaBop- Leaf uit Rotterdam en Dreamlife Eevents eveneens uit Rotterdam.

Volgens  voorzitter Grep bestaat enorme behoefte aan informatie bij de Surinaamse gemeenschap in Nederland over het document Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). COS houdt landelijk informatiebijeenkomsten over de PSA in Nederland. Vorig jaar is in Amsterdam een PSA loket geopend waar informatie wordt gegeven over het document.

Het document geeft de Surinamers in de diaspora diverse rechten, waaronder arbeid verrichten in Suriname zonder een werkvergunning. De voorzitter zegt dat ook in Rotterdam een PSA loket wordt geopend, bij Stichting Trefpunt Wi Masanga. Volgens de voorzitter melden zich in Amsterdam wekelijks twintig personen met vragen over de PSA en over wonen en werken in Suriname. 

Bron: DWT online

03/02/2015 15:49 - Eric Mahabier

 

Adres gegevens

Stichting Collectief Overzee Suriname

Email: stg.cos@gmail.com

Mobiel: 06 - 25 45 13 46

 

Postadres:

Postbus 22995

1100 DL Amsterdam Zuid-Oost

klik op de flyer

Vul de enquête in over wonen in Suriname

Op vakantie?

Dokter in Suriname nodig