Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

meer over....

Prijs:
Verzendkosten:
Levertijd:

€ 18.45 inclusief btw
€ 2.95 binnen Nederland
3 werkdag(en)

Smeltkroes: Negen Politiek-Bestuurlijke Vruchten

door Jules A. Wijdenbosch [Maatschappij en politiek]

Men zal zich kunnen afvragen waarom juist de titel ‘Smeltkroes’ voor deze productie. Dit omdat het in deze bundel gaat om onderwerpen van verschillende soort maar van dezelfde aard. Een bijdrage waarin gepoogd is verschillende onderwerpen tot een homogeen geheel te verenigen. Hier betreft het dus onderwerpen, die zich door gemeenschappelijke kenmerken onderscheiden van andere onderwerpen van een ander aard en van een ander gebied maar met een zelfde karakter. Het betreft een verscheidenheid aan bestuurskundige en staatsrechtelijke onderwerpen in de politiek-bestuurlijke praktijk van Suriname.

Met dit product wil de schrijver onder meer aangeven dat wij in Suriname moeten beseffen dat de noodzaak is ontstaan aan een sterk anticiperende en optredende (politieke) overheid. Dit betekent dat verantwoordelijken voor het nationaal beleid, gericht moeten kunnen inspelen op veranderingen en gebeurtenissen, welke zich voordoen en/of zullen voordoen en alszodanig noodzakelijke adaptaties moeten plegen in hun beleids – en bestuursplanning alsmede in de relevante strategieën terzake. Juist omdat in de steeds veranderende wereld onverwachte ontwikkelingen niet denkbeeldig zijn en deze zich steeds weer aandienen, moet het overheidsbeleid zeer flexibel zijn. Dit veronderstelt een politieke overheidsorganisatie, die voldoende beweeglijk is.

Met dit product is een serieuze poging gedaan om u en de Surinaamse politiek een handreiking te doen voor wat betreft dit aspect van het openbaar bestuur en wel reeds in het eerste opstel van deze bundel. In de overige opstellen krijgt de titel van deze bundel, namelijk ‘Smeltkroes’, verder vorm en inhoud.

Jules Wijdenbosch is bestuurskundige en bekleedde verder verschillende ambten op het hoogste regeringsniveau in Suriname en eveneens leidinggevende functies in regionale organisaties en wereldorganisaties.

ISBN:

Formaat:

Omvang:

Verschenen:

9789059740273

140×210 millimeter (b x h)

244 pagina’s

29 augustus 2003