Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

meer over....

Prijs:
Verzendkosten:
Levertijd:

€ 18.50 inclusief btw
€ 4.50 binnen Nederland
5 werkdag(en)

Ontmoeting tussen theorie en praktijk

door Jules A. Wijdenbosch [Maatschappij en politiek]

Een bestuurskundige en politiek bestuurlijke verkenning in een notendop. Opstellen over kernthema’s in een realiteit.

Er is behoefte aan het delen van de ervaringen opgedaan door ambtsdragers op het hoogste niveau van de Staat met de samenleving. Met deze bundel inzake een politiek-bestuurlijke verkenning met opstellen over kernthema’s, is een poging gedaan inzicht te geven omtrent een ontmoeting tussen theorie en praktijk van het besturen. Hier gaat het om de toepassing van theoretische uitgangspunten betreffende bepaalde vraagstukken in de bestuurlijke praktijk van Suriname.

In deze bundel zijn veertien opstellen opgenomen, welke vanuit verschillende politieke – en bestuurlijke gebieden zijn beschreven. Opstellen waarmede de schrijver zijn inzichten heeft weergegeven als een bijdrage aan de samenleving als geheel en allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het politieke en bestuurlijke gebeuren in Suriname, dan wel geïnteresseerden vanuit een ander bezig zijn.

De schrijver is zich ervan bewust dat het aantal van de veertien uitgekozen thema’s niet uitputtend is. Echter is hij de mening toegedaan dat de behandelde thema’s een belangrijk deel uitmaken van de inboedel van het Staatsrechtelijk en politiek-bestuurlijk wezen in Suriname.

ISBN:

Formaat:

Omvang:

Verschenen:

9789076958583

140×210 millimeter (b x h)

384 pagina’s

29 augustus 2001