Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

Meest gestelde vragen

Het PSA document kan stichting Diaspora Events via een online formulier (via de PC) worden aangevraagd. De PSA website www.gov.sr/psa informeert u hoe u dat moet doen.

De informatie die u elektronisch heeft ingezonden gaat rechtstreeks naar het aanvraagsysteem in Paramaribo. Het systeem wordt beheerd door de Consulaire afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aldaar.
Indien u geen traceercode heeft ontvangen en meer wil weten over de status van uw aanvraag kan contact opgenomen worden met de uitvoerende Consulaire afdeling in Paramaribo via  psa.conza@foreignaffairs.gov.sr

Ja. Omdat het PSA document online (via de PC) aangevraagd moet worden kunt u het vanuit elke locatie met een internetverbinding doen.
Let er wel op dat personen die niet geboren zijn in Suriname, onder andere een geboorteakte uit het land van geboorte moeten meenemen. 
Voor minderjarigen zijn extra documenten nodig i.v.m. het gezag/voogdij etc.
Neem de lijst van benodigde stukken goed door.

Stichting Diaspora Events in België en Stichting Collectief Overzee Suriname te Amsterdam verlenen assistentie op afspraak.

Nee, die optie heeft u niet. De leges kunt u via bank overschrijving doen.

Nee. Personen die geboren zijn in Suriname moeten hun Surinaamse geboorteakte uit Suriname indienen.

De geboorteakte mag van een oudere datum zijn maar moet wel goed leesbaar zijn en geen fouten bevatten.
De geboorteakte uit Suriname heeft geen speciale legalisering nodig.

Ja. De buitenlandse geboorteakte moet worden gelegaliseerd (de echtheid wordt hiermede bevestigd).
In Nederland moet men naar de Rechtbank om een apostille (zgn. internationale legalisatie) te halen.

Personen die alleen vanwege het huwelijk in aanmerking komen voor het PSA document, moeten een (nieuw) uittreksel bij de Gemeente aanvragen waarin hun volledige persoonsgegevens staan en uitdrukkelijk is vermeld met wie zij zijn gehuwd, de geboortedatum en plaats van die persoon en de datum van het huwelijk.
Het uittreksel moeten van een apostille worden voorzien.

Wanneer de aanvraag voor een minderjarig kind (0 t/m 17 jaar) wordt ingediend zal de ouder/voogd moeten bewijzen wettelijk vertegenwoordiger te zijn van minderjarige.
Voor kinderen uit een huwelijk kan een gezinsuittreksel (met apostille) worden gebruikt.
De ongehuwde moeder kan een bewijs van ongehuwde staat (met apostille) indienen.

Let wel: de PSA website geeft ook aan dat de geboorteakte van de ouder en een kopie van de ID pagina uit het paspoort van de ouder meegestuurd dient te worden.

Wat is het verschil tussen een PSA document en een PSA kaart?
De houder van een PSA document is geen ingezetene van Suriname (niet ingeschreven in Suriname)
Het PSA document is geen ID kaart.

De houder van een PSA kaart is wel ingezetene van Suriname (ingeschreven in Suriname)
De PSA kaart is tevens een ID kaart.

Nee, houders van een PSA document zijn geen ingezetene van Suriname.
Als u 60+ bent, is er wel een speciale balie.

Als u nog geen rijbewijs van Suriname heeft, kunt u geen Surinaams rijbewijs aanvragen/maken.
Lees verder over Rijden in Suriname

Nee, omdat u met het PSA document niet kan aantonen dat u daadwerkelijk verhuisd bent.
Met de PSA kaart wel.

Meestal kan dat wel als u een vast inkomen heeft. De bank stelt enkele voorwaarden.
Voor specifieke informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met een bank in Suriname.

Wie en onder welke voorwaarden, een bedrijf mag starten in Suriname kunt u terugvinden op de website van KKF Suriname

Het PSA document geeft u toegang tot Suriname. Het maakt niet uit wat uw laatste instapplaats is geweest. U mag vanuit elk land terugreizen naar Suriname.

Als u een ander land wil bezoeken moet u bij een ambassade of consulaat van dat land nagaan of u een visum nodig heeft. 

Vanwege de Surinaamse overheid verandert er niets aan uw nationaliteit.
U blijft uw (vreemde) nationaliteit behouden als u het PSA document of de PSA kaart aanvraagt.

Personen die een PSA kaart hebben kunnen naturalisatie tot Surinamer aanvragen.

Wet van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap: http://www.dna.sr/media/18346/wet_op_nationaliteit_en_ingezetenschap.pdf

Wet van 12 september 2014, houdende wijziging van de Wet van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap: http://www.dna.sr/media/78594/SB_2014__no_121_wijz._Surinamerschap_en_Ingezetenschap.pdf

Over een dubbele nationaliteit (Nederlandse en een andere nationaliteit) verwijzen wij u naar de Nederlandse wetgeving

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.