Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

Aangeslotenen professionals

Aangeslotenen professionals: zijn aangeslotenen die in bezit zijn van een MBO / HBO/ W.O.-Bachelor of Universitair diploma en of denk en werkniveau.

Wij bieden u het navolgende:

 • Opname in de database professionals van de stichting
 • 1 x per kwartaal een nieuwsbrief;
 • Uitnodiging voor het bijwonen van minimaal 1 netwerkbijeenkomst per kwartaal;
 • De mogelijkheid tot kennis en informatie uitwisseling;
 • De mogelijkheid uw zakelijk- en persoonlijk netwerk uit te breiden door het leggen van contacten met andere professionals en ondernemers;
 • Een podium voor het presenteren van uw onderneming / projecten;
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan de handelsmissies naar Suriname.

Kosten:

Jaarlijkse bijdrage: € 120,00

Klik hier voor de algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Belangstellende verleend toestemming aan stichting Collectief Overzee Suriname om opgenomen te worden in het adressenbestand van deze stichting.
 • Belangstellende stemt er mee in dat door of namens Stichting Collectief Overzee Suriname e-mail berichten aan zijn of haar e-mail adres(sen) worden verstuurd. Bij wijziging, dit doorgegeven aan de stichting.
 • Belangstellende wordt via de mail op de hoogte gehouden van de openbare activiteiten. De besloten activiteiten zijn echter alleen voor leden toegankelijk. Binnenkort kunt u onze website bezoeken.
 • Indien belangstellende niet meer wenst te beschikken over de informatie van de stichting of bij wijziging van het e-mail adres, dient dit per e-mail bericht of schriftelijk doorgegeven te worden.