Stg. Collectief Overzee Suriname

Adres

Postbus 2, 1180 AA
Amstelveen - Nederland

Telefoon

+31 6 254 513 46

Email

stg.cos@gmail.com

Aangesloten studenten

Aangesloten studenten zijn studenten die nog studeren en bij de stichting zijn aangesloten.

Wij bieden u het navolgende:

  • Opname in de database studenten van de stichting;
  • 1 x per kwartaal een nieuwsbrief.
  • Uitnodiging voor het bijwonen van minimaal 1 netwerkbijeenkomst per kwartaal;
  • De mogelijkheid tot kennis- en informatie uitwisseling;
  • De mogelijkheid uw netwerk uit te breiden door het leggen van contacten met andere studenten, professionals en ondernemers;
  • Een podium voor het presenteren van uw studieprojecten.

Kosten
Jaarlijkse bijdrage: € 65,00

ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Belangstellende verleend toestemming aan stichting Collectief Overzee Suriname om opgenomen te worden in het adressenbestand van deze stichting.
  • Belangstellende stemt er mee in dat door of namens Stichting Collectief Overzee Suriname e-mail berichten aan zijn of haar e-mail adres(sen) worden verstuurd. Bij wijziging, dit doorgegeven aan de stichting.
  • Belangstellende wordt via de mail op de hoogte gehouden van de openbare activiteiten. De besloten activiteiten zijn echter alleen voor leden toegankelijk. Binnenkort kunt u onze website bezoeken.
  • Indien belangstellende niet meer wenst te beschikken over de informatie van de stichting of bij wijziging van het e-mail adres, dient dit per e-mail bericht of schriftelijk doorgegeven te worden.