Symposium een natie twee landen

Eén Natie, Twee Landen

Een symposium over natievorming in relatie tot de betrokkenheid van

Surinamers in Nederland bij de ontwikkeling van Suriname.

Aanleiding

In het kader van veertig jaar staatkundig onafhankelijkheid van Suriname op 25 november 2015, houdt het Suriname Diaspora Instituut Nederland (Surdin) en de stichting Collectief Overzee Suriname (COS) een symposium met als titel: Eén Natie, Twee Landen.

Surdin en COS vinden het een goed moment om samen met anderen van gedachten te wisselen over het vraagstuk van natievorming in relatie tot de betrokkenheid van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van het land. Surdin en COS rekenen het tot hun taak om dit vraagstuk samen met anderen te onderzoeken en daar waar nodig te herijken en interventies te organiseren.

Doelstelling symposium

Het symposium is het begin van een krachtige interventie om de relatie tussen Surinamers in Suriname en Nederland op de maatschappelijke en politieke agenda te zetten. Het Surinaams kader gaat met elkaar in gesprek om strategieën te formuleren om te komen tot verduurzaming van die relatie en meteen te beginnen met de aanpak daarvan. Het symposium moet resulteren in concrete programmatische (beleids)voorstellen die moeten bijdragen aan het vinden van de juiste koers en instrumenten voor een duurzaam diasporabeleid. Een diasporabeleid dat betekenisvol is en nauw luistert aan het verstevigen van het proces van natievorming. Verwacht wordt dat dit symposium daartoe belangrijke bouwstenen aandraagt.

Opzet symposium

Er zal niet alleen een analyse worden gepresenteerd, maar aan de hand van voorbeelden wordt ook inzicht gegeven in de strategische betekenis van een duurzaam diasporabeleid. Het programma heeft voor een deel ook een 'hands-on' karakter, want uit ervaring blijkt dat bij de potentiële deelnemers behoefte bestaat voor mogelijkheden die er zijn om zelf actie te kunnen ondernemen.

Noot v/d redactie

Symposium      Eén Natie, Twee landen.

Datum              Vrijdag 20 november 2015

Tijd                   13.00 tot 18.00 uur

Contact            Yvette Albertzoon (0615226756) / Florian Grep (0645250610)

Email               info@surdin.nl. / info@cos.nl

Website            www.surdin.nl, / www.cos.nl