PSA LOKET

Belasting in Suriname

Belasting in Suriname

Niet iedere ondernemingsactiviteit in het buitenland is aan de buitenlandse belastingheffing onderworpen.

Ieder land bepaalt zelf wanneer de belastingplicht ontstaat voor buitenlandse ondernemingen.  Dit zal per land moeten worden bezien.  Het is echter niet zo dat ieder land maar naar eigen inzicht belasting mag heffen van inwoners van andere landen.

Ter bescherming van hun onderdanen/inwoners hebben landen onderling afspraken gemaakt over de bevoegdheid om belastingheffing te heffen over inkomen en vermogen van inwoners van andere landen.  Deze afspraken zijn neergelegd in belastingverdragen.

Wat kan Stichting Collectief Overzee Suriname voor u betekenen ?

Voor de buitenlandse fiscale aspecten kan SCOS een beroep doen op haar wereldwijde netwerk van lokale belastingadviseurs.   

Indien u van u onze diensten gebruik wilt maken, kunt u ons bereiken via ons online-formulier of u kunt ons op kantoor uren bereiken op het nummer 0625451346.

Wij maken graag tijd voor u !!