zaterdag 11 maart 2017

Uitnodiging Seminar

Stichting Collectief Overzee Suriname (COS) en stichting Suridocs hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van een seminar.

Thema’s:

  • Ondernemen in toerisme industrie in Suriname
  • Welke bijdrage kan de diaspora leveren aan de toerisme industrie in Suriname.

Suriname is volop in ontwikkeling en biedt (Surinaamse) ondernemers in Nederland veel kansen en mogelijkheden. Naast agro-industrie, energie, gezondheidszorg is de toerisme een enorm kansrijke sector. Tijdens het seminar ligt de focus op de kansen en uitdagingen in de  toerisme sector en “ hoe u een familielid, vriend of kennis in Suriname kan ondersteunen met ambulance-en huisartsenzorg”.

Sprekers:

Drs. E. Grep               -    Voorzitter Stichting Collectief Overzee Suriname

Drs. Ryan Plein          -    Voorzitter Stichting Suridocs

Dhr. Jerry A-Kum      -    Directeur Stichting Toerisme Suriname

Dhr. Mike Antonius   -    Wnd. Directeur Telesur Suriname

Datum: Zaterdag 11 maart 2017, van 16.00 tot 20.00 uur.

Locatie: Reigersbos 101-B (Winkelcentrum Reigersbos) 1106 AR Amsterdam Zuid-oost

Aanmelden:
In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen vragen wij u vriendelijk doch dringend om uw aanwezigheid c.q. afwezigheid voor donderdag 9 maart a.s. door te geven via: stg.cos@gmail.com

Na aanmelding krijgt u een toegangsbevestiging en het programma per mail toegestuurd.

U bent van harte welkom.

Drs Ernest Grep, Voorzitter Stg. COS

Drs Ryan Plein, Voorzitter  Stg Suridocs