OVER ONS

Doelstelling

Doelstelling

  • Bevorderen en stimuleren van het bewustwordingsproces en de saamhorigheid onder de Surinamers in diaspora;
  • Het opzetten van een databank van kennis en kunde op elk terrein ter ondersteuning van Surinamers zowel in Nederland als in de Republiek Suriname;
  • Organiseren van handelsmissies naar Suriname;
  • De MKB ondernemers stimuleren om te investeren in Suriname;
  • Projectontwikkeling op het gebied van Werken, Wonen, Welzijn en Zorg in de Republiek Suriname.