seminar "Van toerisme sector naar toerisme industrie In Suriname”

Stg. Collectief Overzee Suriname en stg. Suridocs hebben op zaterdag 11 maart 2017 in Amsterdam een druk bezochte seminar gehouden, met als thema: Van toerisme sector naar toerisme industrie In Suriname. Tot de aanwezig behorende o.a. Mevrouw Jo-Ann Buyne, Tijdelijk zaakgelastigde Ambassade in Brussel, de heer Ebu Jones, Ambassade Den Haag,  de heer  Romeo Elbers, coördinator Diaspora Unit Ambassade Den Haag,  de heer Derryl Boetoe (SHIVA) de heer Michel Boëtius, Telesur mobiel Nederland en de heer Harry van Bommel, SP 2de Kamerlid.

De voorzitter van stg COS drs. Ernest Grep heeft de diaspora opgeroepen om  juist in tijden van crisis te blijven investeren in Suriname. De Surinaamse economie bevindt zich in overgangsfase: “first movers” bevinden zich in een betere uitgangspositie bij herstel van de economie.

Drs. Ryan Plein anesthesioloog en tevens  voorzitter van Suridocs  presenteerde een nieuwe dienst op het gebied van acute gezondheidszorg in Suriname, nl de Suridocs-Apura verzekeringspas. Deze verzekering mogelijk maakt om een familielid, vriend of kennis in Suriname te ondersteunen met ambulance-en huisartsenzorg.

Darryl Wolf MBA, BSc  manager Telesur mobiel Nederland ging in zijn inleiding in op de activiteiten van Telesur mobiel Nederland en Telesur Suriname. Hij gaf aan dat er op dit moment gewerkt wordt aan toegankelijke en betaalbare breedbandvoorzieningen in Suriname. Verder wil Telesur de mogelijkheden bekijken om via streaming van TV beelden en Facebook de diaspora gemeenschap in Nederland en de Surinaamse samenleving dichter bij elkaar te brengen. Telesur Nederland wil graag de brug zijn tussen Suriname en Nederland, ter bevordering van ontwikkeling en economische groei  in Suriname  middels het aanbieden van diverse innovatieve  diensten.

Door middel van live streaming vanuit Suriname heeft Jerry A-Kum MSc BA, directeur stichting Toerisme Suriname (STS) een interactieve presentatie gehouden over de kansen en uitdagingen van de toerisme sector  en de voortrekkersrol  van STS.

Hij benadrukte het belang  van onderzoek,  onderwijs en behoud van het tropisch regenwond om stappen te kunnen zetten richting toerisme industrie.

De beide organisaties kunnen terug zien op een succesvol seminar.