PSA is geen remigratieregeling

Den Haag - Er zijn enorme verschillen tussen het document Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de remigratieregeling. “PSA is geen remigratieregeling”, benadrukte Ernest Grep zaterdagavond tegenover oudere Surinaamse Nederlanders in Den Haag, Nederland.

Zo vereist de remigratieregeling dat het Nederlands paspoort binnen een bepaalde periode ingeleverd moet worden en de Surinaamse nationaliteit aanvaard moet zijn. Maar de PSA heeft die eis niet. In het Eekta gebouw in Den Haag verzorgde Grep een inleiding over de wet PSA. Grep is de vicevoorzitter van de Sichting Collectief Overzee Suriname (COS) die in heel Nederland informatiebijeenkomsten over de PSA houdt.

Bij de vragenronde hadden veel seniorenburgers verduidelijking nodig en werden de PSA en de remigratieregeling door elkaar gehaald. Op deze bijeenkomst bleek dat de behoefte aan informatie over de PSA hard nodig is. Grep benadrukte verder ook dat het PSA-document vijf jaar geldig is en het recht geeft arbeid te verrichten in Suriname zonder een werkvergunning. Ook kan me maximaal zes maanden in Suriname verblijven zonder een verblijfsvergunning aan te vragen. Die periode kan met nog eens zes maanden worden verlengd.

Eekta-voorzitter Chetanjidew Rambaran Mishre toonde zich zeer verheugd met deze bijeenkomst. Volgens hem zitten de seniorenburgers met veel vragen over de PSA. Die zijn bij de vragenronde allemaal door Grep beantwoordt.