Kabinet Bouterse is het grootste hervormingskabinet

Drs. Ernest Grep zei op een druk bezochte ”I LOVE SURINAME” bijeenkomst bij Tori Oso in Utrecht, dat Kabinet Bouterse het grootste hervormingskabinet is sinds de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.

Meer dan 120 geïnteresseerden, waarvan meer dan 35% buiten Utrecht afkomstig waren, luisterden naar de vice voorzitter en woordvoerder van Stichting Collectief Overzee Suriname, de heer Ernest Grep, die een inspirerende voordracht hield over de PSA wet. Hij sprak ook over de kansen en mogelijkheden voor de Surinaamse diaspora en noemde daarbij enkele gerealiseerde hervormingsplannen. De heer Grep had het onder andere over de sociale verzekeringswetten: de basiszorgwet, de wet minimumloon, de pensioenwet en de verordening goudsector. Maar ook de nieuwe overeenkomsten van Iamgold en Newmont, de huisvestingswet, watervoorziening in het binnenland, de implementatie van de kustwacht en de verhoging van de energie tarieven werden door de heer Grep in zijn betoog meegenomen. Verder sprak hij over het herstel van de relatie tussen Suriname en Nederland waarvan het besluit is genomen om agrément te verlenen aan de Nederlandse ambassadeur in Suriname. Het kabinet Bouterse voert een daadkrachtig, stabiel en consistent overheidsbeleid dat voor ondernemers heel prettig is.

De daaropvolgende geanimeerde bood alle geïnteresseerde de mogelijkheid om nader vragen te stellen. Hierbij kwamen zowel algemene als specifieke vragen aan bod.

De heren van Apura Network onder leiding van Ir. Miguel Rodrigues gingen in op het fenomeen crowdfunding. Crowdfunding is een innovatieve vorm op financiering van projecten en bedrijven. Het gebruikmaken van sociale en maatschappelijke netwerken wordt als drager gezien van een dergelijk initiatief.

Onder de noemer “Remigreren naar Suriname” werd door dhr. Purcy Denz van het Nederlands Migratie Instituut (NMI) een gedreven presentatie gehouden van voor- en nadelen en valkuilen van de Remigratiewet. De heer Denz wist met zijn enorme deskundigheid een helder en duidelijk verhaal van de gecompliceerde materie te maken.

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde samenzijn.

Stichting Collectief Overzee Suriname