Initiatiefnemer consultatieronden PSA-wetsvoorstel biedt eindverslag aan in Den Haag

Op 28 februari j.L heeft stichting Collectief Overzee Suriname haar eindverslag betreffende de consultatieronden PSA-wetsvoorstel aangeboden aan de Surinaamse zaakgelastigde mevrouw mr. Chantal Doekhie in Den Haag. De zaakgelastigde heeft toegezegd het ontvangen eindverslag door te geleiden naar de voorzitter van de nationale assemblee en de minister van Buitenlandse Zaken.

De stichting hoopt dat dit verslag van toegevoegde waarde zal zijn voor de discussie en dat de zienswijze van de diaspora in Nederland een extra motivatie zal zijn voor de aanname van de PSA wet.

Stichting Collectief Overzee Suriname heeft hierbij aangegeven dat hoewel de diaspora geen deel uitmaakt van het Surinaamse electoraat zij graag een bijdrage heeft willen leveren aan de tot standkoming van deze historische wet.

“Wij zijn ons ervan bewust dat wanneer wij vanuit Nederland praten over besluiten en keuzes genomen door de Surinaamse regering, wij deze met respect, nederigheid en enige mate van terughoudendheid dienen te benaderen, aangezien wij vanuit de diaspora geen zeggenschap of bemoeienis mogen hebben met interne Surinaamse aangelegenheden. Echter zullen wij niet schromen om, daar waar mogelijk, een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Suriname”, aldus de woordvoerder van stichting Collectief Overzee Suriname dhr. Grep.

“Wij wensen de Surinaamse overheid en de DNA een succesvolle voortzetting van de voorbereiding en de totstandkoming van een wijs besluit toe”.