Gele koorts inenting verplicht?

Geachte mijnheer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u als volgt.

Gele koorts vaccinatie
Reizigers uit zogenaamde risicolanden zijn verplicht een bewijs van een geldige Gele koorts vaccinatie te overleggen bij aankomst in Suriname.
De bezoeker dient tenminste 10 dagen vóór de aankomst in Suriname te zijn gevaccineerd.

Voor uw informatie: Lijst van risico landen en landen die Gele koorts vaccinatie verplicht hebben gesteld voor bezoekers

Voor personen uit niet-risico landen die rechtstreeks dan wel via andere niet-risico landen naar Suriname reizen geldt het bovenstaande niet.
Gele koorts vaccinatie is wel aan te bevelen als men gebieden in het binnenland wenst te bezoeken.

Let wel:
Personen uit niet-risico landen die meer dan 12 uren – voorafgaand aan hun aankomst in Suriname – in een zogenaamd risicoland zijn geweest, zijn wel verplicht een bewijs van een geldige Gele koorts vaccinatie te overleggen bij aankomst in Suriname.

Voorbeeld: Frans-Guyana en Brazilië staan op de lijst van risico landen. Als men vanuit Suriname de oversteek doet naar een van die gebieden, zal men bij terugkeer in principe aan de verplichting dienen te voldoen.

Wijzigingen voorbehouden

Tot zover de informatie.

Ik hoop u hiermede te hebben geïnformeerd.

Bron: Consulaat Generaal van de Republiek Suriname te Amsterdam