Brede samenwerking tussen Surinaamse organisaties Nederland

DEN HAAG - Stichting Collectief Overzee Suriname (COS) is vorige week samenwerkingen aangegaan met diverse andere Surinaams Nederlandse organisaties. COS vice- voorzitter Ernest Grep zegt dat hiermee niet alleen kennis en kunde gebundeld wordt, maar dat de Surinaamse diaspora in Nederland ook kiest voor een brede samenwerking om projecten richting Suriname en Surinamers in Nederland te ondernemen.

COS werkt nu samen met Stichting Trefpunt Wi Masanga in Rotterdam, Sportvereniging C.S.V. Zwarte Pijl uit Rotterdam, Keti Koti Festival uit Rotterdam, Stichting Win voor Multiculturele ontwikkeling uit Breda, Stichting RoffaBop- Leaf uit Rotterdam en Dreamlife Eevents eveneens uit Rotterdam.

Volgens  voorzitter Grep bestaat enorme behoefte aan informatie bij de Surinaamse gemeenschap in Nederland over het document Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). COS houdt landelijk informatiebijeenkomsten over de PSA in Nederland. Vorig jaar is in Amsterdam een PSA loket geopend waar informatie wordt gegeven over het document.

Het document geeft de Surinamers in de diaspora diverse rechten, waaronder arbeid verrichten in Suriname zonder een werkvergunning. De voorzitter zegt dat ook in Rotterdam een PSA loket wordt geopend, bij Stichting Trefpunt Wi Masanga. Volgens de voorzitter melden zich in Amsterdam wekelijks twintig personen met vragen over de PSA en over wonen en werken in Suriname.