Bouw eerste van 1.200 huizen 'City of Para' begonnen

04 Feb, 06:14 Ricardo Panka spreekt een gebed uit met de eerste steen, voordat hij deze metselt en zo het startsein geeft voor de 'City of Para'. (Foto's: René Gompers)

De allereerste steen voor het ‘City of Para’ woningbouwproject is vrijdag gelegd. “Nanga a Nem fu Masra Gado m’o poti a fosi ston fu a oso disi” bidt Ricardo Panka, terwijl hij de steen oppakt.

Panka, voorzitter van Stichting Projecten Ontwikkeling Para, metselt ook zelf de eerste steen. Uiteindelijk moeten er 1.200 huizen komen te staan op het project aan de Suralcoweg in het district Para. 

De komende maanden worden er alvast zes woningen tegelijk neergezet. In de eerste fase moeten er 70 staan, deelt Panka mee. De huizen worden gebouwd door Fast Fund International NV en gefinancierd door de Surinaamse Postspaarbank. De stichting is al enkele jaren bezig met het project. In 2012 is een registratie gehouden. Ruim 2.000 personen, van wie het merendeel uit vrouwen bestaat, hebben zich aangemeld, deelt Panka mee. Uiteindelijk zijn er 600 kandidaten goed genoeg bevonden om in aanmerking te komen voor de regeling met de bank, geeft hij aan.

City of Para, inclusief een meer, is 196 ha groot. Panka geeft aan dat er grootse plannen klaarliggen om het woon- en leefgenot in dit deel van Para optimaal te maken. Zo zullen er naast ‘welzijnswoningen’ ook middenstands- en luxe woningen worden neergezet. Het meer is bestemd voor watertoerisme. Er is genoeg ruimte voor scholen en departementen van ministeries en nutsbedrijven. Panka merkt op dat de Suralcoweg binnenkort geasfalteerd zal worden. De enige weg naar het project is bar slecht. Vooral bij regenweer. Het verkeer over de weg is desondanks erg druk. Grote vrachtwagens rijden er af en aan. Suralcoweg verbindt Para met Wanica (‘achterdoor’ via Reeberg).

Eindelijk zover 
Panka, Assembleelid Patrick Kensenhuis en waarnemend districtscommissaris Adjaikoemar Kali zijn erg trots. Kensenhuis zegt steun toe en roept lokale ondernemers op om een steentje bij te dragen “fu mek Para kon bigi nanga a project disi.” Kali juicht de onderneming toe. “Wie weet wordt dit over enkele jaren de nieuwe hoofdplaats van Para,” merkt hij op. 

Bij de informatie bilboards is het project met bier ‘gewassen’. Na de ceremonie van de steenlegging is een paar meters pagara afgestoken. “We zijn al geruime tijd bezig met City of Para, maar vandaag staan we eindelijk hier om het echt te maken” grijnst een trotse Panka. 

In de directe omgeving van het project woont er een aantal mensen dat zijn grondpapieren niet in orde heeft. Deze mensen zullen niet verdreven worden, benadrukt Panka. “De bedoeling is dat we deze mensen gaan helpen aan hun grondpapieren. Niet dat we zeggen “we gaan hier bouwen dus jullie moeten weg. Neen. We hebben een stukje nabuurschap getoond. We gaan ze helpen om hun grondpapieren eindelijk in orde te krijgen. Het gaat om mensen die soms langer dan dertig jaar hier wonen. Het gaat om zeven gezinnen die in dit gebied woonachtig zijn," zegt Panka. 

René Gompers

Bron: Starnieuws