Bijeenkomsten

_____

Verslag seminar ondernemen in de gezondheidszorg …

Meer dan vijftig (aspirant) zorgondernemers namen op zaterdag 9 april jl. in bedrijfsverzamelgebouw BINK 36 te Den Haag deel aan het seminar …

Symposium Eén Natie, Twee Landen

Het programma heeft een 'hands-on' karakter en valt in twee delen uiteen, te weten: 40 jaar Surinamers in Nederland; een historische analyse. …

Voorlichting bijeenkomst

Mijne dames en heren, Hierbij nodigt Educativo Consultancy en Stichting Collectief Overzee Suriname u uit voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Speciale bijeenkomst met minister Jim Hok

Namens het bestuur van Stichting Collectief Overzee Suriname en Stichting Trefpunt Wi Masanga nodigen wij u vrijdag 27 februari 2015 uit voor een …