Fractieleider coalitie Ricardo Panka krijgt warm onthaal

Op 1e Pinksteren heeft Stichting Collectief Overzee Suriname een overweldigende netwerk bijeenkomst gehouden met als thema goudindustrie in Suriname die werd bijgewoond door een grote groep belangstellenden.

Amsterdam - Op 1e Pinksteren heeft Stichting Collectief Overzee Suriname een overweldigende netwerk bijeenkomst gehouden met als thema goudindustrie in Suriname die werd bijgewoond door een grote groep belangstellenden.

De voorzitter verwelkomde in zijn openingswoord alle hoogwaardigheidsbekleders uit Suriname en België. De heer Ernest Grep (vice voorzitter Stg COS) heeft duidelijk in zijn inleiding aangegeven dat de Nederlandse economie een diepe crisis doormaakt, terwijl aan de andere kant de Surinaamse economie een groei van 4,7 % per jaar laat zien en let wel zonder de steun van donoren, verder heeft hij een helder overzicht gegeven over de kleinschalige en grootschalige goudwinning op dit moment in Suriname. De heer Ricardo. Panka (fractievoorzitter van de MegaCombinatie) gaf een helder beeld van de zaken die er spelen rond de conceptwet en eindigde met de voorspelling dat de wet vóór 1 juli kan worden geratificeerd.

Zijn vurige pleidooi om de kennis en kunde van de diaspora te betrekken bij de komende kansen en ontwikkelingen (ook op het gebied van landbouw, bosbouw, visserij, onderwijs) in Suriname werd bijzonder gewaardeerd. De belangrijkste boodschap die hij de totale Surinaamse gemeenschap meegaf is te kijken naar wat ons bindt en niet wat ons scheidt. Vanuit de liefde voor het land te werken aan de toekomst van onze kinderen.

Ook andere gastsprekers uit Suriname werd de kans geboden om inzicht te geven in onderwerpen waar zij zich mee bezighouden De heer. Anwar Wazir ondernemer, Mevrouw Samsodien Dc, De heer. mr. Yurel DC, Ambassadeur Wilfried Christopher en stadsdeelwethouder Amsterdam Zuidoost Urwin Vyent en waar de diaspora eventueel bij betrokken kan worden. Alle voordrachten werden enthousiast ontvangen.
Ook de update t.a.v. het woningbouwproject City of Para mocht op grote belangstelling rekenen. In een open en constructieve sfeer werden vragen gesteld en antwoorden gegeven. Standpunten en ideeën werden uitgewisseld in een zeer gemoedelijke sfeer.
 
De organisatie (S.C.O.S) werd gecomplimenteerd met deze zeer geslaagde avond, die zoals gewoonlijk werd afgesloten met een geanimeerde Meet en Greet sessie.