Expertmeeting met Drs. Iwan Zunder van IntEnt

Resultaten van een geslaagde expertmeeting zaken doen in Suriname, 28 oktober 2011   Op vrijdag 28 oktober 2011 heeft Stichting Collectief Overzee Suriname een tweede expertmeeting georganiseerd met als thema “Zaken doen in Suriname”

Resultaten van een geslaagde expertmeeting zaken doen in Suriname, 28 oktober 2011   Op vrijdag 28 oktober 2011 heeft Stichting Collectief Overzee Suriname een tweede expertmeeting georganiseerd met als thema “Zaken doen in Suriname”

Tijdens deze bijeenkomst gaf Drs. Iwan Zunder van IntEnt een uiteenzetting over ondernemen in Suriname. Hierin gaf dhr. Zunder een gedetalieerde uitleg over het belang van een planmatige aanpak voor het ondernemen over de grens.

Dhr. Ricardo Panka voorzitter van de commissie van buitenlandse zaken in de DNA van de Republiek Suriname gaf zijn waardering en erkentelijkheid over de stichting Collectief Overzee Suriname en zei hoewel er nog geen investeringswet is in Suriname er geen belemmeringen zijn voor personen in diaspora om te investeren in Suriname. Dhr. Panka benadrukte de rol van de diaspora door de welbekende oneliner “kijkt niet wat Suriname voor je kan doen, maar kijk wat jij voor Suriname kan betekenen”. Deze oneliner leverde dhr. Panka een enorm applause op.

De interactie met het publiek leverde de volgende conclusies op:

  • De rol van de Surinaamse overheid is essentieel voor het creeren van de juiste randvoorwaarden.
  • De instanties en instellingen die ondersteuning en begeleiding kunnen geven aan een soepele opzet van een onderneming dienen hun mogelijkheden en service overzichtelijk en centraal kenbaar te maken.
  • Verbeteren van het investeringsklimaat (vergunning, registratieprocedure, etc)
  • De concurrentie van de lokale ondernemers en financiers.

Behoefte tot samenwerking tussen verschillende instellingen.

Vraag naar gemeenschappelijke modellen voor een realistische inschatting van het ondernemen van personen in diaspora.

De expertmeeting bleek voor alle deelnemers zeer leerzaam en nuttig; de ontmoeting krijgt een vervolg in een gezamenlijk traject waarbij een gemeenschappelijke visie en beleidsadviezen geformuleerd zullen worden.